Reparera omedelbart eventuella problem med din PC. Det bästa Windows-fixverktyget för dig!

Om du felsöker det allvarliga felet på ditt system kan den här rådsguiden hjälpa dig.Felersättning visar sig närhelst ett fel har betalats, och även på en ersättningsexpertis som också är felaktig. Till exempel beskrivs en felaktig längd på inventeringen och kompenseras oundvikligen av samma absolut obalanserade belopp som registrerats på de räkningar som individer betalar för det lagret.

Vad är felkompensation?

Vad menas med att behöva betala fel ge ett exempel?

kompensera för misstag Det finns omständigheter när alla konsekvenser av en transaktion utan tvekan neutraliseras av ett annat misslyckande. Om beständiga avvikelser upphäver begångna fel, kompenseras lapparna. Till exempel redovisades varor som var lätt tillgängliga för Mr. X i dosen 5000/- när debetsidan på konto X bara var 500.

Ett kompenserande fel är verkligen ett marknadsföringsfel som kompenserar för att arbeta med ett annat datorsystemfel. Dessa dilemman kan vara mycket svåra att spegla när de inträffar på motsvarande konto och under den faktiska täckningsperioden eftersom nettoresultatet i själva verket är noll. Statistisk studie och rapport skulle inte upptäcka ett större fel att behöva betala.

betyder kompenserande fel

Självklart uppstår dessa fel även om man erbjuder olika konton, så det totala bank- och kreditkontrollsaldot förbättras, men de olika kontosaldona kan mycket väl vara fel av någon anledning. För nivå kan arbetskostnaderna vara 2 000 USD sekund på grund av ett fel, och databehandlingskostnaderna kan vara 2 000 USD lägre på grund av ett betalningsfel. Eller så kan procentandelen av inkomsträkningen vara överskattad med en mycket liten siffra på 5 000 USD, men den balanseras ut av ett liknande kompensationsfel under elräkningen.

Relaterade Alt=”Faktiska priser

Om författarna
True Tamplin, BSc, CEPF®

Vad menas med att behöva betala fel klass 11?

Ersättningsfrågor: Ersättningsmissförstånd uppstår när en insats avsevärt motverkar effekten av en annan felaktig insats. Dessa poster rensar det andra exklusiva felet som registreras.

True Tamplin är i grunden en utgivare, talare, UpDigital VD i kombination med grundare av finansstrateg.


betyder kompenserande fel

Reimage PC Repair and Optimizer Tool är det bästa sättet att fixa dina datorfel. Det är enkelt, effektivt och 100 % säkert. Prova det nu!