Jeśli napotkasz błąd dynamicznego SQL podczas konwertowania typu dowodowego varchar na liczbowy w swoim systemie, ten artykuł powinien prawdopodobnie pomóc w rozwiązaniu problemu to.

Natychmiast naprawiaj wszelkie problemy z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla Ciebie!

5

Jak zadbać o konwersję VARCHAR, gdy potrzebujesz int w SQL?

data_type: prawidłowe sortowanie danych, funkcja, która przekonwertuje, aby pomóc w wyrażeniu.wartość,wyrażenie: być zatopionym.style: jest uważana za liczbę całkowitą, która określa, jak widzisz, funkcja może przekształcić porównywalne wyrażenie.

Mam wymaganieWażne jest, aby SP przekazywana do parametrów Wkładu miała kategorię numeryczną (18,6) oraz aby niektóre parametry były przekazywana do aktualnego problemu SQL (typu varchar), a konkretna konkluzja jest przechowywana w obszarze tymczasowym. W tymczasowym biurku do piwnego ping ponga zdefiniowałem kolumnę, która może być znacznie większa niż napisałem w wartości liczbowej. Zamiast tego, gdy uruchamiam, wyświetla się komunikat „Błąd przebudowy formatu danych varchar na numeryczny”.Czy i jakies ograniczenia w korzystaniu z SQL? dynamic Niech ktoś mi pomoże.

-------------Dane wejściowe: @DataItem numeric (18,6) równa się ABC054356 (nazwa kolumny)UTWÓRZ TABELĘ #Temp1(RowNum int,          Międzynarodowy, identyfikator firmy          Strumień numeryczny ABC (18,2),          Czas fiskalny roku varchar(100))DEKLARACJA @QUERY varchar(maks.)SET @QUERY równa się N'select row_number() over (sekcja, a także transakcja fy.keyinstn według opisu fy.fiscalyear) jak Rownum, fy.Keyinstn, '            + Konwertuj(@DataItem na numeryczne (18,2)))+            haya, okres.rok fiskalny poza ABCTable................................WSTAW w #mnemonikaEXEC(@żądanie)

Poproszony o zrobienie z 10 września 2018 r. Tylko tutaj o 8:13 rano.

Alt=”” TimTim

233

Nie odpowiedź, której szukasz? Przeglądaj inne opisane pytania dotyczące SQL Server-2012 lub zadaj własne niesamowite pytanie.

Czy dzisiaj możemy przekonwertować VARCHAR na bigint w SQL?

Jeśli to zrobisz, zobaczysz komunikat o błędzie zapytania bezwzględnego A: „Błąd obracania typu danych do varchar, więc faktycznie możesz użyć bigint”. Kiedy publikujesz mapę danych przy użyciu różnych źródeł plików komputerowych, prawie zawsze kończysz z takimi wartościami w pionierskich danych, więc możesz użyć funkcji try_cast SQL do rozwiązania takich problemów.

Reimage PC Repair and Optimizer Tool to najlepszy sposób na naprawienie błędów komputera. Jest łatwy, wydajny i w 100% bezpieczny. Spróbuj teraz!